Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Konferencja prasowa HERITPROT

opublikowano: Poniedziałek, Sierpień 27, 2012 - 15:52, kzawila

Konferencja prasowa, dotycząca projektu „Przeciwdziałanie Ryzyku Pożarowemu i Doskonalenie Systemów Gaszenia Pożaru Starówek Miejskich uznanych za obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO” (HERITPROT)


W dniu 23 sierpnia w siedzibie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu „Przeciwdziałanie Ryzyku Pożarowemu i Doskonalenie Systemów Gaszenia Pożaru Starówek Miejskich uznanych za obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO” (HERITPROT), współfinansowanego ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC. Podczas konferencji Pan Piotr Brabander, Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i Pan Mariusz Wejdelek, Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy, podpisali porozumienie, które oficjalnie zainaugurowało współpracę dotyczącą realizacji projektu. Pani Anna Zasadzińska, koordynator projektu, przedstawiła genezę, charakterystykę i główne cele projektu. Przedstawiciele BSKZ i Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy odpowiedzieli na pytania zebranych dziennikarzy.

W dniu następnym informacje o realizacji projektu ukazały się w lokalnej prasie, radiu i telewizji, co pozwoli na szersze rozpropagowanie działań związanych z projektem wśród mieszkańców Warszawy.