Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Konferencja "Kameduli w Warszawie. 375 lat fundacji eremu na Bielanach"

opublikowano: Poniedziałek, Wrzesień 26, 2016 - 14:20, kzawila

Stołeczny Konserwator Zabytków zaprasza do udziału w konferencji "Kameduli w Warszawie. 375 lat fundacji eremu na Bielanach", która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5.


W 1641 roku Sejm Rzeczypospolitej potwierdził wcześniejszy przywilej króla Władysława IV na fundację eremu kamedułów na Górze Polkowej pod Warszawą, dziś na Bielanach.

 

Zakon kamedułów to zgromadzenie o najsurowszej – obok kartuzów – regule, nakazującej odosobnienie z dala od siedlisk ludzkich, za murem klauzuli, z wykluczeniem kontaktu z życiem zewnętrznym i mocno ograniczoną komunikacją między zakonnikami. W Polsce epoki baroku powstało tylko 7 fundacji dla tego zakonu (jedna była nieudana i szybko została zamknięta), ale prawie wszystkie wyróżniały się od kamedulskich eremów w Europie skalą i wysoką wartością artystyczną kościołów. To zasługa polskich fundatorów, arystokracji i królów.

 

Erem pokamedulski na warszawskich Bielanach, to jeden z najciekawszych zabytków w stolicy. Stoją w nim oryginalne domki zakonników wzniesione jeszcze przed szwedzkim potopem i zachowane w mało przekształconej formie do dziś – w przeciwieństwie do innych warszawskich zabytków z epoki Wazów, zniszczonych w czasie wspomnianego potopu, czy podczas drugiej wojny światowej. Natomiast tamtejszy kościół należy do najwybitniejszych przykładów barokowej architektury sakralnej w Polsce. I to ten zespół zabytków jest przedmiotem konferencji organizowanej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Rejestracja na wydarzenie, szczegółowy program oraz wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej: http://kameduliwwarszawie.pl/o-konferencji/

 

Serdecznie zapraszamy.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: program BIELANY.pdf, rozmiar pliku: 2263.3 KB)
    Pobierz