Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

II otwarty konkurs ofert w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków

opublikowano: Czwartek, Listopad 26, 2015 - 15:18, kzawila

Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2015 oraz zaprasza do składania ofert do dnia 12 stycznia 2016 r.

Od wczoraj, 25 listopada, można zgłaszać swoje projekty edukacyjne w ramach konkursu pn. Działania edukacyjne w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2016 r. Celem konkursu jest realizacja działań edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony zabytków w Warszawie. Oferta, skierowana do mieszkańców stolicy, musi spełniać wysoki poziom merytoryczny oraz dotyczyć problematyki warszawskiej. Jednym z warunków udziału w konkursie jest dołączenie harmonogramu oraz kalkulacji kosztów. Wybrany projekt zrealizowany zostanie w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać do 12.01.2016 roku do godz. 15:00 w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, w kancelarii na parterze, przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa.

 

Więcej szczegółów na stronie: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/Zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia...