Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Fotorelacja z debaty

opublikowano: Wtorek, Marzec 6, 2018 - 15:49, abojanowska

28 lutego 2018 r. odbyła się otwarta debata w sprawie warszawskich historycznych pracowni artystycznych.

fot. debata wsprawie historycznych pracowni artystycznych, fot. A. Kasprzak

W gościnnych progach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbyła się publiczna debata w sprawie zapisów zawartych w projekcie uchwały Rady Miasta st. Warszawy odnośnie do zasad wynajmowania z zasobu lokalowego m. st. Warszawy pracowni, do prowadzenia działalności twórczej.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele środowisk twórczych, członkowie OW ZPAP, użytkownicy lokali posiadających status pracowni, przedstawiciele Biura Polityki Lokalowej, Biura Kultury oraz Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w Urzędzie m. st. Warszawy.

Podczas spotkania zaprezentowano i przedyskutowano kilka fragmentów zapisu wspomnianego projektu oraz przedstawiono działania, powołanego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Zespołu do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych, zajmującego się kwestią zachowania istniejących już pracowni, jako miejsc pracy warszawskich twórców.