Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Szpitalnej 5 odzyska dawny blask!

opublikowano: Środa, Styczeń 25, 2017 - 13:33, monika.warniewska

Rekonstrukcja historycznego wystroju elewacji

fot. Dąbrowiecki "Film Polski" lata 1946-1948, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy nr 1855

Narożna kamienica  przy ul. Szpitalnej 5 w Warszawie, odzyska swój historyczny charakter  za sprawą rekonstrukcji historycznego wystroju elewacji od strony ul. Przeskok oraz ulicy Szpitalnej.  Powstała ona w 1879-1880 roku dla Marcina Okonia i stanowi przykład oryginalnej, zachowanej  śródmiejskiej zabudowy. Posiadała ona bogatą dekorację architektoniczną, która przetrwała z niewielkimi uszkodzeniami do lat 70 XX w., kiedy to ze względu na zły stan techniczny została skuta wraz z płytami balkonów . Pozostawiono jedynie oryginalne boniowanie ścian parteru. Projekt rekonstrukcji wystroju elewacji, stanowiący podstawę dla wydania decyzji pozwalającej na wykonanie tych prac, zakłada odtworzenie wszystkich podziałów i detali historycznych. Podstawą dla tych działań są zachowane zdjęcia oraz inwentaryzacja budynku z 1960 r.