Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Dotacje na zabytki w 2017 roku.

opublikowano: Czwartek, Styczeń 12, 2017 - 09:57, kzawila

Dotacje na zabytki w 2017 roku.

fot. Rynek Starego Miasta 7

W związku z uchwałą nr XXXVI/1073/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego nr 128, poz. 4462) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze m. st. Warszawy zmienioną uchwałą nr XL/1252/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 2 października 2008 r. (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego nr 188, poz. 6774) przypominamy, że:

 

- właściciele lub posiadacze zabytków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze m. st. Warszawy, zainteresowani otrzymaniem dofinansowania, mogą składać wnioski o udzielenie dotacji w 2017 roku, na formularzu zgodnym z w/w uchwałą, w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa lub przesłać pocztą na podany adres, w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 31 stycznia 2017 r. do godz. 16.00 ( decyduje data wpływu wniosku do urzędu ),

 

- złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

 

- przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się w szczególności: znaczenie historyczne zabytku, jego stan techniczny, merytoryczną wartość złożonego wniosku oraz procentowy udział środków finansowych innych niż wnioskowana dotacja na realizację prac,

 

- treść uchwał wraz z załącznikami tj. wzorem wniosku i sprawozdania, jest dostępna w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2008 r. Nr 128, poz. 4462 oraz Nr 188 poz. 6774, w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz na stronach internetowych Urzędu m. st. Warszawy:

 

http://zabytki.um.warszawa.pl/content/wniosek-o-udzielenie-dotacji

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Uchwała Nr XXXVI/1073/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku
    (plik: 1073_uchwała tekst jednolity.doc, rozmiar pliku: 599.5 KB)
    Pobierz