Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Dotacje na zabytki–refundacje

opublikowano: Poniedziałek, Kwiecień 6, 2020 - 16:11, jkowalik

Nabór wniosków o refundacje–zmiana formy składania wniosków


Szanowni Państwo,

 

z uwagi na stan epidemii zmieniamy zasady naboru wniosków o refundacje.

 

  • W terminie 1-30 kwietnia wnioski można składać elektronicznie wysyłając na adres:

dotacjeBSKZ@um.warszawa.pl 

  • wystarczy wysłać na powyższy adres sam wniosek bez załączników
  • podpisany wniosek oraz załączniki w formie papierowej będzie można uzupełniać do dnia 30 czerwca br., bez utraty punktów za braki formalne.

 

Mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zachęcam do korzystania z tej formy składania wniosków.

 

Jeśli to możliwe wraz z wypełnionym formularzem wniosku, proszę o dołączenie zeskanowanych załączników, w szczególności:

 

  • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zabytku (wystarczy nr KW)
  • protokołu odbioru prac pomiędzy wnioskodawcą i wykonawcą prac,
  • rachunków bądź faktur oraz kopii przelewów dotyczących realizacji finansowej wnioskowanego zadania,
  • 2-3 zdjęć,
  • dokumentacji projektowej w formacie pdf
  • kosztorysu w formacie pdf

 

Złożone w tej formie wnioski (nawet bez załączników) będą uznane za złożone w terminie określonym w uchwale nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

 

Na podstawie zarządzenia nr 493/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2020 r.

 

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1F375214-A9F2-4C13-9C8D-0FFACAEB5AEB,frameless.htm