Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Czarneckiego 49 – zabytkowe pastorały będą konserwowane

opublikowano: Środa, Październik 21, 2020 - 08:39, mlan

Na Żoliborzu, przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 123 przy ul. Czarnieckiego 49, zachowały się dwa oryginalne słupy oświetleniowe, zwane pastorałami. Dwa lata temu zostały wpisane do rejestru zabytków, niedługo przejdą konserwację.

fot. Dekoracja na słupie latarni.Fot K.Lipke-Żurek

Pastorały wykonane wg wzoru z 1923 r. Są w pełni oryginalne i nie uległy przekształceniu od momentu postawiania w 1934 r. Były jej pierwotnym źródłem oświetlenia. Na pokrywach skrzynek urządzeń elektrycznych widoczna jest Syrenka warszawska z wieńcem laurowym i koroną. Na jednaj z lamp zachował się na tabliczce numer latarni – 7054. Podobnie, jak elewacja budynku, latarnie posiadają ślady postrzałów z Powstania Warszawskiego.

Historia ratowania i konserwacji lamp sięga 2010 r. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz dyrektor szkoły podjęli działania zmierzające do sfinansowania ich konserwacji. Stan techniczny pastorałów określony został, jako zły: „silnie skorodowane i zdekompletowane, zagrażające utratą historycznych wartości i bezpieczeństwu ludzi”. 

Nadzieja na konserwację pastorałów pojawiła się w 2012 r. Niestety mimo wydanych przez BSKZ pozwoleń inwestor prywatny zrezygnował z ich ratowania.

Szkoła, na terenie której stoją, w latach 2014 – 2018 przeszła kompleksowy remont finansowany przez m.st. Warszawę. Jego efektem było uzyskanie wyróżnienia w konkursie „Zabytek zadbany” za 2019 r., organizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków.

Pastorały czekają na remont

 

Stołeczny Konserwator Zabytków zainicjował objęcie pastorałów indywidualną ochroną konserwatorską. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 24 października 2018 r. dwa słupy oświetleniowe zostały wpisane do rejestru zabytków ruchomych. Dzięki temu w 2020 r. z budżetu Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków zostaną przeznaczone środki na ich konserwację.

O efektach ratowania unikatowych latarni - przykładu przedwojennego oświetlenia ulicznego poinformujemy po zakończeniu prac konserwatorskich.