Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Bruk na Grochowskiej

opublikowano: Środa, Czerwiec 12, 2019 - 11:15, kzawila

W trakcie przebudowy trasy tramwajowej na ulicy Grochowskiej, odkryto pod częścią pasa jezdnego, bazaltową kostkę brukową z lat 30 XX w. Z archiwalnych fotografii wynika, że na całej długości i szerokości ulica Grochowska była wybrukowana.

fot. Projekt zastosowanej kostki brukowej na fragmencie ul. Grochowskiej

Z uwagi na brak możliwości zachowania i wyeksponowania kostki na całej szerokości ulicy, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków uznało, że najwłaściwszym rozwiązaniem pod względem konserwatorskim jest demontaż kostki i wykorzystanie historycznego materiału jako świadka wbudowanego w ul. Grochowską.

 

W porozumieniu ze spółką Tramwaje Warszawskie zostały stworzone nowe rysunki projektowe, które zakładają wykorzystanie historycznej kostki na obrzeżach zieleni wzdłuż torowiska oraz na wysepkach przy skrzyżowaniach. Zachowany bruk pojawi się w tej formie na całym odcinku remontowanej trasy tramwajowej ul. Grochowskiej.

 

Będzie zatem stanowił świadectwo historycznej nawierzchni nie ingerując w rozwiązania przyjęte dla remontowanych torowisk jak i w nawierzchnię jezdni. Pozostały zdemontowany bruk zostanie odzyskany i zmagazynowany, a następnie wykorzystany do uzupełnień lub odtworzenia bruku w innych miejscach na warszawskich ulicach.