Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Brawa dla warszawiaków!

opublikowano: Piątek, Luty 9, 2018 - 15:27, abojanowska

31 stycznia 2018 r. zakończył się nabór wniosków o udzielnie dotacji z budżetu m.st. Warszawy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

fot. A. Bojanowska, detal elewacji Bracka 25

Do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków wpłynęło 430 wniosków. Obecnie trwa ocena formalna przeprowadzana przez pracowników biura. Pod koniec marca planowane jest posiedzenie komisji oceniającej wnioski pod względem merytorycznym. Po tym terminie będzie możliwe przygotowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji.

 

W tym roku dla Warszawy do podziału jest ponad 27 mln zł. Jest to największa kwota dotacyjna przyznana przez warszawski samorząd na zabytki w przeciągu ostatnich 14 lat.

 

W 2017 r. dla przypomnienia, kwota dotacji wyniosła ponad 19 mln zł. Do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków wpłynęło 135 wniosków, z czego 83 wnioski otrzymały dotacje. Połowa z nich została przeznaczona na remonty budynków, które są w zarządzie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Miasto Stołeczne Warszawa udzieliło dotacji m.in. na remont elewacji kamienic na Starym i Nowym Mieście np. przy Rynku Starego Miasta 5,9,11 (strona Zakrzewskiego), w ścisłym Centrum Warszawy np. przy Al. Jerozolimskich 47, ul. Koszykowej 24, ul. Marszałkowskiej 1, ul. Złotej 1, ul. Brackiej 25. Dotacje otrzymały również dwa obiekty z Białołęki – jedyny świdermajer przy ul. Fletniowej 2 i kościół św. Jakuba w Tarchominie oraz jeden z Pragi tj. kamienica przy ul. Kłopotowskiego 38. Dzięki miejskim funduszom przeprowadzono również remont kopuły i wnętrz kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Trójcy przy pl. Małachowskiego 1 i wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach ściennych z XVII i XIX w kaplicy Res Sacra Miser przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.  Dotacje objęły również prace konserwatorskie przy nagrobkach na Cmentarzu Powązkowskim, Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym i Cmentarzu Żydowskim.

 

Dziękujemy za zaangażowanie i wspólne ratowanie warszawskich zabytków.