Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

„Warszawskie Koloseum” na Woli zabezpieczone.

opublikowano: Piątek, Grudzień 15, 2017 - 12:30, abojanowska

Zakończył się pierwszy etap prac związanych z zabezpieczeniem XIX wiecznych zbiorników gazu przy ul. Prądzyńskiego 14 na Woli.

fot. Budowla dawnego zbiornika gazu w trakcie remontu dachu

Dwie ceglane rotundy zwane potocznie „Warszawskim Koloseum” są częścią wolskiej gazowni. Pierwszy zbiornik powstał w latach 1886- 1888, drugi na początku XX w. Gazowania przetrwała II wojnę światową i w lipcu 1945 r. wznowiła swoją działalność. Zbiorniki gazu były użytkowane do lat 70. XX wieku. W sierpniu 2005 r. rotundy zostały wpisane do rejestru zabytków pod nr 482-A. Obecnie budowle znajdują się w rękach prywatnych. Od lat są nieużywane.

 

Mając na uwadze niepokojący stan obiektów Stołeczny Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę w 2012 r. Wydany został nakaz przeprowadzenia prac mających na celu zahamowanie procesów destrukcyjnych i zabezpieczenie budynków przed czynnikami atmosferycznymi. W związku z niewykonaniem przez właściciela nakazanych prac, Stołeczny Konserwator Zabytków w 2014 r. wszczął postępowanie egzekucyjne. Po nałożeniu na inwestora grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku, rozpoczął on realizację prac związanych z zabezpieczeniem dawnych zbiorników gazu. Część prac została zakończona w listopadzie 2017 r. mianowicie: usunięto samosiewy drzew i krzewów rosnących na koronie muru oraz ścianach, przemurowano koronę oraz wyremontowano dach nad jednym ze zbiorników (zadaszenie nad drugim dachem zostało wykonane przez obecnych właścicieli około roku 2000).