Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Wilanowski Park Kulturowy

Czwartek, Styczeń 31, 2019 - 18:54
Wilanowski Park Kulturowy

Wilanowski Park Kulturowy został utworzony w 2012 r. Jest on jedynym, jak do tej pory, parkiem kulturowym znajdującym się w granicach Warszawy.

Czytaj dalej
Wtorek, Marzec 23, 2021 - 08:47
Wilanowski Parki Kulturowy – wody Morysina

Drugą wielką wartością przyrodniczą Rezerwatu Morysin, obok lasu łęgowego, jest starorzecze Wisły - Jezioro Wilanowskie z Kanałem Sobieskiego.

Czytaj dalej
Wtorek, Marzec 16, 2021 - 09:23
Wilanowski Park Kulturowy – Las Morysiński

Morysin leży w dolinie Wisły – dużej, nizinnej rzeki, której poziom wód znacznie podnosi się każdej wiosny. Jej wody przez wieki żłobiły rynny, w których gromadziły się żyzne osady. Dzięki nim na zalewanym obszarze rozwinęły się bardzo cenne zbiorowiska leśne zwane łęgami.

Czytaj dalej
Wtorek, Marzec 9, 2021 - 08:28
Wilanowski Park Kulturowy - przyroda

Wilanowski Park Kulturowy chroni tereny o wyjątkowych wartościach kulturowych oraz krajobrazowych i przyrodniczych. W kolejnych artykułach przyjrzymy się jego ciekawym fragmentom. Prześledzimy powiązania widokowe i kompozycyjne tego wielkoprzestrzennego układu rezydencjonalno-krajobrazowego.

Czytaj dalej
Wtorek, Marzec 2, 2021 - 09:10
Wilanowski Park Kulturowy - ulica Vogla

Na unikatowość Wilanowskiego Parku Kulturowego składają się również historycznie ukształtowane ciągi komunikacyjne. Jednym z nich jest dzisiejsza ulica Vogla. Przywołuje ona dwa ważne dla tego obszaru tematy.

Czytaj dalej
Wtorek, Luty 23, 2021 - 09:07
Wilanowski Park Kulturowy – Morysin romantyczny cz. II

Po śmierci Aleksandry Potockiej w 1831 r. prace w Morysinie nie ustały. Spadkobiercą nie tylko majątku, ale i idei utworzenia w tym miejscu romantycznego założenia parkowego, został jej wnuk, August Potocki.

Czytaj dalej
Wtorek, Luty 16, 2021 - 08:56
Wilanowski Park Kulturowy – Morysin romantyczny

Od 1799 r. dobra wilanowskie stały się własnością Aleksandry i Stanisława Potockich. Nowi gospodarze zaczęli przekształcać część założenia pałacowo-ogrodowego. Zgodnie z modą chcieli stworzyć park angielski, z wijącymi się ścieżkami, malowniczymi widokami i historyzującą małą architekturą.

Czytaj dalej
Wtorek, Luty 9, 2021 - 08:11
Wilanowski Park Kulturowy - Morysin

Po wschodniej stronie Jeziora Wilanowskiego leży rezerwat przyrody. Utworzono go w 1996 r. w celu ochrony lasu łęgowego, charakterystycznego dla terenów położonych nad rzekami i potokami. W XIX wieku nazywano go laskiem Na Kępie i wykorzystywano jako zwierzyniec.

Czytaj dalej
Wtorek, Luty 2, 2021 - 07:17
Wilanowski Park Kulturowy - kolejka wilanowska

W tym roku mija 130 lat od rozpoczęcia budowy połączenia Warszawy z Wilanowem kolejką wąskotorową. Pierwotnie wagony ciągnęły konie, ale dość szybko zastąpiono je mocą napędową pary. Otwierana etapami linia o długości 6,7 km, oficjalnie dotarła do Wilanowa 5 maja 1892 r.

Czytaj dalej
Wtorek, Styczeń 26, 2021 - 08:17
Wilanowski Park Kulturowy - cmentarz wilanowski

Cmentarz w Wilanowie ufundowany przez Aleksandrę Potocką miał początkowo kształt okręgu. Z kościoła na nekropolię prowadziła aleja lipowa, a teren otoczono oryginalnym ceramicznym ogrodzeniem.

Czytaj dalej