Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Aktualności

czwartek, listopad 27, 2014 - 10:26
Zakończenie projektu

HERITPROT „Przeciwdziałanie Ryzyku Pożarowemu i Doskonalenie Systemów Gaszenia Pożaru Starówek Miejskich uznanych za obiekty Światowego Kulturowego UNESCO”

czwartek, listopad 20, 2014 - 12:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.

termin składania ofert do dnia 9 grudnia 2014 r.(do godziny 15:00)

wtorek, październik 28, 2014 - 14:22
Prezentacja broszury „Jak modernizować modernizm?” i wręczenie Dyplomu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

"Jak modernizować modernizm?"

piątek, październik 24, 2014 - 13:41
Udział Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w Targach Konserwatorskich, Warszawa 2014

Fotorelacja