Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Aktualności

wtorek, grudzień 30, 2014 - 10:03
Dotacje na zabytki w 2015 r.

Od dnia 2 stycznia do dnia 2 lutego 2015 r. właścicele lub posiadacze zabytków mogą składać wnioski o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze m.st. Warszawy.

poniedziałek, grudzień 15, 2014 - 15:46
24 GRUDNIA 2014 - DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5720/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 marca 2014 r. dzień 24 grudnia 2014 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy.

czwartek, listopad 27, 2014 - 10:26
Zakończenie projektu

HERITPROT „Przeciwdziałanie Ryzyku Pożarowemu i Doskonalenie Systemów Gaszenia Pożaru Starówek Miejskich uznanych za obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO”

czwartek, listopad 20, 2014 - 12:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.

termin składania ofert do dnia 9 grudnia 2014 r.(do godziny 15:00)